W czasie gdy militarno-przemysłowy kompleks opracowuje coraz bardziej złowieszcze metody kontroli ludzi za pomocą różnych wyrafinowanych urządzeń, my sami dobrowolnie przyłączamy się do tego koszmaru poprzez coraz większe uzależnianie się od urządzeń służących do łączności osobistej ze szkodą naszych swobód i zdrowia.

ELEKTROMAGNETYCZNA ERA I JEJ UKRYWANE TECHNOLOGIE

Podobnie jak technika promieniowania jądrowego, technika promieniowania elektromagnetycznego (electro-magnetic radiation; w skrócie emr), w którą tak mocno się uwikłaliśmy, wymagać będzie bolesnego cyklu uczenia się. Uczestniczymy w olbrzymim światowym eksperymencie, w którym elektroskażenie3, biologiczny stres, zdrowie psychiczne, a nawet system sądownictwa wymagają poważnego przemyślenia. Myślenie, że wpływ na zdrowie obecnie żyjących łudzi i przyszłych pokoleń sprowadza się tylko do rozprzestrzeniania się wież komórkowych i techniki Wi-Fi, może być do pewnego stopnia uspokajające. Rzecz jednak w tym, że prawdziwe zagrożenia związane z niejonizującą, nietermiczną techniką elektromagnetyczną są znane, przynajmniej finansowanym przez wojsko naukowcom, od czasu Projektu Pandora realizowanego w połowie lat 1960.

Nasze środowisko przesyła nam impulsy

Na początku ery radarów u ich operatorów występowały często takie objawy, jak bezpłodność, łysienie, zaćma soczewek, proliferacja białych krwinek i zmiany chromosomalne, a u ich dzieci zespół Downa. Wojsko zareagowało na to stworzeniem jeszcze większej liczby tajnych klasyfikacji i dopilnowało, aby normy gęstości cieplnej ignorowały efekty nietermiczne. Prowadzone w warunkach polowych badania z okresu zimnej wojny oraz nad promieniowaniem elektromagnetycznym (em) były objęte ścisłą tajemnicą, nawet za cenę zdrowia biologicznego.

W połowie lat 1990. Amerykański Krajowy Instytut Standaryzacji (American National Standards Institute) przyjął poziomy bezpieczeństwa ustanowione przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers; w skrócie ieee): w przypadku częstotliwości przyjęto wartość od 300 kHz do 100 GHz dla wszystkich urządzeń w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Japonii zasilanych prądem o częstotliwości 50-60 Hz; w przypadku mocy przyjęto zakres od 10 do 100 miliwatów na centymetr kwadratowy (mW/cm2), co znacząco odbiegało od norm ustanowionych w Związku Radzieckim. Gdyby w USA przyjęto radzieckie limity wynoszące od 1,o do 10 mikrowatów w miejscu pracy, 90 procent stacji radiowych fm musiałoby zostać zamkniętych. Jeśli chodzi o normy dotyczące swoistego tempa pochłaniania energii (sar)4 obowiązujące w odniesieniu do telefonów komórkowych i wież telefonii Federalna Komisja Łączności również oparła się na zaleceniach ieee, a także na wytycznych Krajowej Rady Ochrony Radiologicznej i Pomiarów. Następnie normy te zostały zatwierdzone przez Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przy czym żadna z tych instytucji nie poparła tych norm badaniami naukowymi, ale zawierzyła opinii ieee, że skutki nietermicznego promieniowania elektromagnetycznego nie są niebezpieczne, mimo licznych doniesień mówiących o poważnych skutkach biologicznych powodowanych przez promieniowanie elektromagnetyczne o mocy od 1 do 10 miliwatów.

Nie powinno więc dziwić, że żadna z tych norm nie jest prawem. Kompleks militarno-przemysłowy nadal korzysta z częstotliwości i mocy, jakie mu się tylko podobają, poczynając od wszystkiego, co jest zasilane baterią, a na pociągach elektrycznych, rafineriach, systemach antykradzieżowych, wykrywaczach metali, nawigacji lotniczej i morskiej, łączności wojskowej, liczących 500000 mil długości sieciach przesyłowych wysokiego napięcia i ich rozdzielniach działających jak gigantyczne anteny w paśmie ekstremalnie niskiej częstotliwości (extremely Iow frequency; w skrócie elf) i tak dalej kończąc.

Pola elf bombardują nas zewsząd z częstotliwościami rezonansowymi ludzkiego organizmu. Promieniowanie działających w otoczeniu systemów elf nakłada się na częstotliwości i impulsy naszych organizmów, zakłócając nasze cykle biologiczne i tym samym osłabiając nasz układ odpornościowy.

Wierzchołek częstotliwości rezonansowej znajduje się w środku pasma bardzo wysokiej częstotliwości (very high frequency; w skrócie vhf), czyli w przedziale od 30 do 300 MHz, i obejmuje radio fm, telewizję, telefonię komórkową, łączność dalekiego zasięgu z modemami radiowymi, krótkofalarstwo, łączność morską, kontrolę ruchu lotniczego itp.

a
Kable nadprzewodzące zwiększają natężenie pola wokół linii energetycznych dwudziestokrotnie, co więcej, nikt też nie protestuje, że kuchenki mikrofalowe powodują wyciekanie promieniowania o mocy do 5 miliwatów i że skumulowane natężenie fal radiowych wokół nas przewyższa 200 milionów razy naturalne promieniowanie pochodzące ze Słońca, w tym słonecznych burz magnetycznych, które wpływają na częstotliwość Schumanna5, co znajduje odzwierciedlenie w znacznym wzroście liczby psychiatrycznych hospitalizacji podczas burz słonecznych.

Nieustanny atak na nasz układ odpornościowy

Mimo dezinformacji rozsiewanej przez korporacyjne media ci z nas, którzy interesują się tymi sprawami, wiedzą, że bardzo niskie częstotliwości mają fundamentalny wpływ na wszystkie formy życia i że pola o niewielkiej mocy mogą wyrządzić więcej szkody niż pola o większej mocy, szczególnie jeśli chodzi o częstotliwości radiowe (rf) lub absorpcję mikrofal. W swojej książce z roku 1985 zatytułowanej The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life [Elektryczne ciało – elektromagnetyzm a podstawa życia) dr Robert O. Becker podkreślił, że powinniśmy być najbardziej wyczuleni na ekstremalnie niskie częstotliwości (elf): …Główne problemy wynikają ze skrajnie niskich częstotliwości, mimo iż wyższe częstotliwości wywierają takie same skutki, jeśli maję postać impulsów lub są modulowane w zakresie elf, co zdarza się bardzo często, ponieważ w celu przekazywania informacji mikrofale lub fale radiowe muszę być odpowiednio kształtowane. Dokonuje się tego poprzez przerywanie wiązki, aby wytworzyć impulsy albo poprzez modulację częstotliwości lub amplitudy (rozmiaru) fal. Ponadto, dzisiejsze środowisko jest siecią przecinających się sygnałów, w którym zawsze istnieje możliwość wystąpienia synergicznych efektów lub „tworzenia” nowych sygnałów elf z wzorów interferencji pomiędzy dwiema wyższymi częstotliwościami. Dlatego eksperymenty, w których komórki lub organizmy są narażone na pojedynczą niemodulowaną częstotliwość, chociaż czasami użyteczne, są nieistotne poza laboratorium. Są one jednak często wykonywane przez badaczy, których jedynym celem jest chęć pokazania: „spójrzcie, nie ma powodu do niepokoju”,5

Wiele eksperymentów potwierdziło występowanie reakcji stresowych w wyniku kontaktu z magnetycznymi i elektrycznymi polami elf oraz mikrofalami. Ten stres poprzedza stan chorobowy, który pobudza układ immunologiczny do wdrożenia leczniczych działań. Jeśli jednak stres trwa nieustannie, układ odpornościowy jest atakowany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dr Becker zauważa: …W swoim pionierskim dziele życia na temat stresu dr Hans Selye wyraźnie nakreślił niezmienny wzorzec. Początkowo stres pobudza układ hormonalny i/lub odpornościowy do aktywności na wyższym poziomie niż normalnie, umożliwiając zwierzęciu uniknięcie zagrożenia lub walkę z chorobą. Jeśli stres trwa nadal, poziom hormonów i reaktywność immunologiczna stopniowo spadają do normalnego poziomu. Przerwanie eksperymentu w tym momencie w pewnym sensie uzasadnia stwierdzenie: „Zwierzę przystosowało się – stres nie powoduje niczego złego”. Niemniej jednak, jeśli stres utrzymuje się, poziom hormonów i reaktywność immunologiczna nadal spadają, znacznie poniżej normy. Z medycznego punktu widzenia dochodzi do dekompensacji stresu i zwierzę jest wówczas bardziej podatne na inne stresory, w tym nowotwory złośliwe i choroby zakaźne.7

W ostatnich 10-30 latach reakcje stresowe ludzi żyjących pod przewodami wysokiego napięcia i nad podziemnymi liniami energetycznymi doprowadziły w konsekwencji do raka i innych chorób wewnętrznych, w tym do głębokiej depresji i samobójstw. W takich wypadkach kora nadnerczy ulega wyczerpaniu i system hormonalny traci koordynację. W biurach z komputerami, oświetleniem, telefonami i faksami, pola em zmuszają nasz neurotransmiter acetylocholinę do emisji pod-progowych sygnałów alarmowych. Ciśnienie krwi i wzorce fal mózgowych ulegają zmianie, a poziom trójglicerydów we krwi pnie się w górę, zwiastując udar, zawał serca i miażdżycę. Reakcja stresowa, niezsynchronizowane biocykle, zakłócenia metabolizmu komórkowego i procesu wzrostu – lista tych reakcji jest długa, a jej kulminacją są zmiany genetyczne u przyszłych pokoleń.

Wkroczenie na bezkresny obszar militarnych zmagań

Oprócz krzyżowego ognia promieniowania emitowanego przez radiowe i telewizyjne stacje fm, przeskakującego z wieży do wieży, istnieją też zastosowania wojskowe. Podczas gdy konsumentom chodzi o wygodę i kariery, sektor militarno-przemysłowy inwestuje w broń i kontrolę, czyli w „C4” (Command, Control, Communications and Computers – dowodzenie, kontrola, łączność i komputery). Jeśli ktoś nie zauważa obecności technologii wojskowej, dr Becker wyjaśnia dlaczego: Ponieważ przemysł i wojsko wymagają nieograniczonego wykorzystywania pól elektromagnetycznych i promieniowania, nierozerwalnie związane z nimi zagrożenia są często ukrywane za zasłoną tajemnic i oszustw.8

Zestawiając ze sobą przez lata elementy układanki dotyczące „bezpieczeństwa narodowego” związane z techniką em, odkryłam ogromną liczb zagadek i oszustw. Inżynier elektryk Keith Harmon Snów dodaje ponadto: Technologia mikrofalowa i energia elektromagnetyczna są wykorzystywane przez wojsko jako integralne elementy systemów broni właśnie dlatego, że są szkodliwe dla życia.3

Wydarzenia z ii września 2001 roku (9/11) stały się pod wieloma względami ogromnym przełomem. Jednym z nich jest zwiększenie zakresu wykorzystywania broni elektromagnetycznych do szokowania społeczeństwa i zmuszania go do respektu, począwszy od elektronicznych urządzeń nadzoru, takich jak urządzenia promieniujące i odbiorniki, urządzenia niepromieniujące i oparte na laserach urządzenia podsłuchowe, zarówno naziemne, jak i satelitarne, a na „gorących na haczyku” telefonach10, „smartfonach” i oprogramowaniu Exaudio służącym do wykrywania i dekodowania emocji etc. kończąc. Film Wróg publiczny (Enemy of the State) z roku 1998 z Willem Smithem i Gene’em Hackmanem w rolach głównych w informacyjno-rozrywkowym stylu pokazuje, jak satelity typu „oko na niebie”, takie jak Iris, śledzą nas w podczerwieni i w świetle widzialnym. Oparte na otwartym oprogramowaniu (open-source) zdalnie sterowane techniki nadzoru, takie jak mikrokomputery, rozpoznawanie obrazów czy aktywacja za pośrednictwem głosu i myśli, w tym monitorowanie myśli poprzez śledzenie fal mózgowych, stały się już wielkim biznesem (stąd określenie kompleks militarno-przemysłowy).

a
W tej niewidzialnej elektromagnetycznej erze linia rozgraniczająca sektor wojskowy od cywilnego szybko zanika, jako że sektor wojskowy redefiniuje całość życia jako „przestrzeń bitewną”.11 Bronie przeciwpiechotne, eufemistycznie zwane bronią „niezabójczą”, to bronie wykorzystujące dźwięk, fazer (wzmocnienie fotonów przez wymuszoną emisję promieniowania), psychotroniczne fale skalarne i podczerwień. Każda z nich może być dostarczona transportem kołowym w dowolne miejsce lub w pobliże pokojowej demonstracji politycznej w każdym kraju, który podpisał stosowne porozumienie w sprawie sil zbrojnych.

Weźmy na przykład mikrofalowy emiter dużej mocy, znany jako Active Denial System (ads), który wysyła promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 95 GHz, gotując komórki pod skórą i roztapiając narządy ciała, albo absolutnie cichą broń soniczną zwaną Long Range Acoustic Device (lrad), która wysyła falę termoelastycznego ciśnienia akustycznego o wysokiej częstotliwości (2,5 kHz) w wiązce o rozbieżności 30 stopni bezgłośnie generującą dźwięk w uchu wewnętrznym za pośrednictwem przewodnictwa kostnego. Lrad może zagotować gałki oczne i narządy oraz spowodować trwałe uszkodzenia słuchu w odległości do 15 metrów. To „niezabójcze” urządzenie jest montowane zwykle na Hammerze i używane głównie do kontroli tłumu.12. Jak to się ma do pierwszej poprawki w sprawie wolności zgromadzeń?

Long Range Acoustic Device

Long Range Acoustic Device

Antysprzętowy impuls elektromagnetyczny (emp) jest impulsem promieniowania em powstałego po detonacji ładunku jądrowego i/lub nagłych wahaniach pola magnetycznego. Tak powstałe szybko zmieniające się pola elektryczne lub magnetyczne generują w układach elektronicznych niszczący prąd i skoki napięcia. Detonacja na wysokości tysięcy mil nad Ziemią może nie tylko sparaliżować, ale wręcz zniszczyć elektronikę na całym kontynencie.

„Niezabójcze” bronie, o których nie słyszeliście

Istnieją też bronie em, które są jeszcze mniej znane publicznie, ponieważ są wykorzystywane potajemnie do kontroli politycznej w cichej wojnie przeciwko ludności, dysydentom i osobom niewygodnym dla władzy. Mogą to być różnego typu systemy laserowe powodujące niewyraźne widzenie i generujące hologramy; wiązki plazmy generujące obrazy będące połączeniem prawdziwego i wirtualnego świata służące do kontroli umysłu wysyłane przez satelity, które najpierw obserwują cele przy pomocy ich bioenergetycznych sygnatur, a następnie tworzą obrazy sprzężone z ich polami em; no i, oczywiście, pozadźwiękowe nośniki, które indukują bezpośrednio w mózgu ciche podprogowe sygnały, często określane jako glosy przekazywane do czaszki lub syntetyczna telepatia. W czasie zimnej wojny i później tysiące ludzi zmuszono i wykorzystano jako obiekty testów broni elektromagnetycznych.

Zacznijmy od obchodów dwustulecia Stanów Zjednoczonych w dniu 4 lipca 1976 roku, kiedy to wykryto radziecki sygnał radiowy ultraniskiej częstotliwości (ulf), znany jako „Dzięcioł”. To promieniowanie o średniej częstotliwości 10 Hz wysyłano z potężnego nadajnika typu teslowskiego ulokowanego w Kijowie w stronę Corvallis i Eugene w stanie Oregon. (Modulowane impulsowo mikrofale są skutecznymi nośnikami sygnałów kontroli umysłu i mogą przenikać przez czaszkę, która skądinąd jest odporna na niskopoziomowe, niepulsacyjne promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak wr elf). Dziwnym trafem w latach 1970-1975 liczba samobójstw w Medford w stanie Oregon wzrosła znacznie powyżej średniej krajowej.

Mniej znane jest to, że zlokalizowana w pobliżu amerykańska baza wojskowa przez wiele lat kierowała sygnał radzieckiego „Dzięcioła” na Medford. To pokazuje, że ci dwaj tytani przez całą zimną wojnę eksperymentowali z falami em, magnetycznym rezonansem jądrowym, indukowaniem nowotworów, ingerencją w procesy myślowe itp. Radziecki „Dzięcioł” napromieniowywał amerykańską ambasadę w Moskwie od lat 1950. przy milczącej zgodzie amerykańskiego wywiadu realizującego Projekt Pandora. W roku 1978 w ramach operacji Pique – prekursora HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program – Program Aktywnego Badania Zorzy Polarnej za pomocą Wysokich Częstotliwości) – CIA odbijała sygnały radiowe od jonosfery i mierzyła różne skutki w określonych populacjach.

HAARP

HAARP

Uczestniczący 17 sierpnia 1975 roku w konferencji NBC Meet the Press senator Frank Church, który kierował Senacką Komisją ds. Kontroli Działań Rządu z uwzględnieniem Działań Wywiadowczych, powiedział:

Wiem, że istnieje groźba wprowadzenia totalnej tyranii w Stanach Zjednoczonych, i musimy dopilnować, aby ta agencja [National Security Agency – Agencja Bezpieczeństwa Narodowego] i wszystkie agencje, które posiadają tę technologię, działały w granicach prawa i pod właściwym nadzorem, abyśmy nigdy nie stoczyli się w tę otchłań… z której nie będzie już powrotu.

W tym samym roku Rosjanie zaproponowali na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych wprowadzenie zakazu na broń em. Później, podczas negocjacji traktatu salt w roku 1978, radziecki sekretarz generalny Leonid Breżniew opisał tę broń jako „bardziej przerażającą niż umysł człowieka może sobie wyobrazić”. Spoglądając w przyszłość, widział elektronowe wiązki wywołujące „amnezję” i pistolety magnetofosfenowe sprawiające, że „widzi się gwiazdy”; podręczne generatory infradźwięków vlf (20-35 kHz) wywołujące nudności, biegunkę i ból brzucha; satelity szpiegowskie Brilliant Eyes wyposażone w wielo-spektralne skanery; interferometry; widzące w podczerwieni przyrządy pomiarowe spin-scan; chłodnice kriogeniczne; wodorowe łoża sorpcyjne; mapy mózgu i neurofony; wiązki elektronicznego obrazowania satelitarnego, które w czasie rzeczywistym nakierowują się na ludzi i atakują ich przy pomocy laserów…

Od MK-ULTRA do EMK-ULTRA

Programy czasu zimnej wojny mk-ultra zawsze płynnie przechodziły w programy elektromagnetycznej zdalnej kontroli umysłu. W latach 1950. (program mk-ultra został formalnie zapoczątkowany w roku 1953), finansowany przez CIA doktor medycyny W. Ross Adey z Instytutu Badań Mózgu Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles badał impulsowe częstotliwości powodujące mętlik w głowie pod kątem wykorzystania ich jako broni. Zakłócając przepływ wapnia w mózgu, można zaburzać koncentrację, sen i funkcje mózgu.

Celem ataku tej technologii mógł być pisarz Eveiyn Waugh [patrz jego powieść The Ordeal of GilbertPinfold (Udręka Gilberta Pinfolda) z roku 1957].

Rosyjski mistrz szachowy Borys Spasski twierdził, że przegrał walkę o tytuł mistrza świata w roku 1972 z Bobbym Fischerem z powodu bombardowania promieniami utrudniającymi myślenie.

Była też lida, radziecka maszyna do oddziaływania na mózg, która emitowała fale o częstotliwości 10 Hz, następnie w roku 1958 pojawił się neurofon wymyślony przez 13-letniego wówczas dra Patricka Flanagana z Beilair w Teksasie. Neurofon umożliwiał fonetyczne nękanie za pośrednictwem mikrofal i laserów poprzez zamianę dźwięków na impulsy elektryczne, a następnie kierowanie ich za pomocą fal radiowych na skórę, w wyniku czego mózg celu „słyszał” dźwięk. Neurofon, jak wszystkie urządzenia pozwalające oddziaływać na umysł, szybko został zaklasyfikowany jako ważny z punktu widzenia „bezpieczeństwa narodowego”.

W roku 1961 neurolog Allan Frey rozdzielił nośniki mikrofalowe, wprowadził modulację dźwięku i przesyłał mikrofalowe sygnały do kory słuchowej swoich celów. Stwierdzono, że pulsacje promieni mikrofalowych zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg, co z kolei wzmacnia działanie narkotyków, bakterii i trucizn. (Tak, częstotliwości chorób i leków mogą być przekazywane za pośrednictwem modulowanej lub pulsującej energii elektromagnetycznej). Frey mógł przyśpieszać, spowalniać lub zatrzymywać akcję serca, synchronizując ją z pulsującą wiązką mikrofal.

W roku 1969 profesor z Uniwersytetu Yale, Jose M.R, Delgado, hiszpański zwolennik „psychocywilizowanego” społeczeństwa, udoskonalił zdalną elektryczną stymulację mózgu w celu kontroli zachowań, działań, instynktów i emocji na odległość.

Dziś skupione wiązki emr mogą sterować mózgiem, jakby był on elektryczną zabawką. Cele mogą poznać, kiedy są atakowane przez mikrofale małej mocy (rzędu mikrowatów/cm^) o częstotliwościach od 300 do 3000 MHz, ponieważ wywołują one huk, syk lub brzęczenie tuż za głową.

W latach 1970. i 1980. rosyjski naukowiec Igor Smirnow, ojciec „psychokorekty” (termin utworzony na określenie podprogowych przekazów służących do zmiany woli lub modyfikacji osobowości obiektu bez jego wiedzy), wykorzystywał elektroencefalografy (eeg) do pomiaru fal mózgowych. Smirnow potrafił przy pomocy eeg stworzyć komputerową mapę podświadomości danej osoby, włącznie z impulsami odpowiadającymi złości i popędowi seksualnemu. Przy pomocy zapisanych wiadomości podprogowych potrafił zmieniać obraz psychiki.

W roku 1973 dr Joseph C. Sharp z Wojskowego Instytutu Badawczego im. Waltera Reeda wymodelował na neurofonie dra Flanagana impulsowo-mikrofalowy audiogram – analogową wersję słownych wibracji dźwiękowych i wprowadził słowa do mózgu. Syntetyczna telepatia łączy subwokalizowane sygnały w mózgu z komputerem za pośrednictwem wiązki masera. Następnie oprogramowanie łączy specyficzne potencjały pobudzonego mózgu z poszczególnymi słowami i „odczytuje” subwokalizowane myśli o częstotliwości 15 Hz i mocy 5 mW z kory słuchowej.

To swego rodzaju umysłowa telewizja o zamkniętym obwodzie. Za pomocą audiogramów elf przekazywanych przez pojedynczą wiązkę masera subwokalizowane myśli operatorów syntetycznej telepatii można wprowadzać do docelowego mózgu jako „wymuszoną rozmowę”. Zdaniem dra Beckera; Takie urządzenie ma oczywiste zastosowanie w tajnych operacjach mających doprowadzić cel do szaleństwa „głosami” lub przekazać niewykrywalne instrukcje zaprogramowanemu zabójcy.13

Monitory fal mózgowych ostatecznie przekształciły się z eeg w magnetoencefalografy (meg), które korelują ze sobą wzorce fai poprzez komputer, którego oprogramowanie czyta i tłumaczy wypowiadane słowa I myśli.

Szybkość i rozdzielczość skanerów meg umożliwiają stworzenie interfejsu mózg-maszyna, zaś nadprzewodniki o temperaturze pokojowej budowę przenośnych megów – idealnych do prowadzenia eksperymentów w terenie lub do nękania.

W roku 2003 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) wdrożyła program badawczy interfejsów mózg-maszyna do tworzenia „nowych technologii służących rozszerzaniu możliwości człowieka poprzez zdolność do nieinwazyjnego dostępu do tych kodów w mózgu w czasie rzeczywistym i włączanie ich do urządzeń peryferyjnych lub działań systemowych”.14 Dziś żołnierze sił specjalnych USA noszą hełmy ze skanerami meg do czytania myśli, a w plecaku superkomputery do przetwarzania sygnałów.15

Nie ma gdzie ukryć naszych namierzanych głów

Dziesięć lat po ostrzeżeniu Breżniewa dr Becker wciąż przywoływał to samo ostrzeżenie:

Ostateczny monitoring pobudzonych przy pomocy eeg potencjałów w połączeniu z częstotliwościami radiowymi i mikrofalami mającymi wywoływać określone myśli lub nastroje, takie jak posłuszeństwo i samozadowolenie, zapowiada metody kontroli umysłu, które stwarzają ogromne zagrożenie dla wszystkich społeczeństw-w postaci tyranii bez terroru!… Hipnotyczne korzystanie z telewizji i radia połączone z efektami biologicznymi Ich wiązek transmisyjnych może stanowić podobną siłę prowadzącą do masowej standaryzacji, świadomie lub nie.16

a
Wywiad Sygnałów (sigint) Narodowej Agencji Bezpieczeństwa monitoruje fale mózgowe za pośrednictwem satelity, dekoduje wzbudzone pięciomiliwatowe potencjały mózgu o częstotliwości 3,5 Hz, a następnie przesyła je do bardzo szybkiego układu scalonego monitora komputerowego w celu wywołania „wymuszonych rozmów”. Aby „sklonować eeg”, pole elektromagnetyczne celu jest najpierw monitorowane, a następnie dekodowane za pomocą oprogramowania komputera, po czym te emocjonalne wzorce wprowadza się z powrotem do tego samego mózgu lub innego. Umieszczenie pięcio-mikromilimetrowego mikrochipa w nerwie wzrokowym pozwala na wychwycenie z mózgu impulsów nerwowych w celu „podsłuchiwania” implantowanych osób, po czym ich myśli są przekazywane do komputera i magazynowane w nim do czasu, kiedy zostaną przetransferowane z powrotem do ich mózgu, aby mogli je ponownie przeżywać jako halucynacje, głosy dawnych rozmów itp. Badacz Paul Baird określił ten proces na swoim blogu „Citizen Smith” następująco:

Myśl ludzka działa z prędkością 5000 bitów na sekundę i satelity oraz różne formy bioteiemetrii mogą przekazać te myśli do superkomputerów w Maryland w USA, do Izraela itp, z których każdy przetwarza je z prędkością 20 miliardów bitów na sekundę. One już dzisiaj monitorują miliony osób jednocześnie.

Ostatecznie będą monitorować prawie wszystkich… to gorsze niż jakikolwiek Orwellowski koszmar w stylu „Wielkiego Brata”, jaki można sobie wyobrazić, tyle że stanie się rzeczywistością. Jednak przywódcy naszego świata, którzy o tym wiedzą, nie robią nic.

…Zwykle cele są świadome tego, że ich fale mózgowe są monitorowane ze względu na towarzyszącą temu zwrotną neurofonię. Innymi słowy, komputer powtarza (tworzy echa) naszych własnych myśli, po czym ludzkie monitory komentują je bądź reagują ustnie. Obie możliwości stwarza neurofon.

…Podczas gdy żywe/ludzkie komentarze są zindywidualizowane i niezwiązane z własnymi procesami myślowymi ofiary, zaangażowana sztuczna inteligencja będzie dla odmiany powtarzać standardowe zwroty. Są one wywoływane przez nasze myśli, podczas gdy ludzkie monitory milczą lub są nieobecne. Aby zrozumieć, jak straszne może być takie dogłębne naruszenie prywatności, proszę wyobrazić sobie, że leżąc w łóżku, jest się wypytywanym o przeszłość. W końcu zapadamy w sen i mamy osobiste lub „wywołane” sny, po czym budzimy się słysząc komentarze/ośmieszanie naszych podświadomych myśli (snów).17

W domach i biurach w całym kraju skanery pracujące na falach milimetrowej długości przenikają ściany, szukając docelowych mózgów, do których nadajniki mikrofalowe mogą przesyłać wzbudzające nastroje potencjały. Inne osoby znajdujące się w tym samym pomieszczeniu będą nieświadome faktu, że sygnał pobudzający do samobójstwa lub morderstwa resetuje mózg ich przyjaciela lub krewnego, wprowadzając go w stan depresji lub złości. (Ta technika może kryć się za „samobójstwami” działacza politycznego Abbiego Hoffmana, piosenkarza Kurta Cobaina, dziennikarza Gary’ego Webba etc.). Brytyjski naukowiec Tim Rifat wyjaśni! to następująco:

…Teraz szefowie wywiadu są w siódmym niebie, bo gdy ktoś staje się problemem, kierują „zespół kontroli umysłu ds. samobójstw”, aby zaparkował przed jego domem. W ciągu kilku tygodni ofiary zabijają się same…

Jeśli wojskowa agencja wywiadowcza nie chce, aby ktoś popełnił samobójstwo, może doprowadzić tę osobę do szaleństwa. Odbywa się to poprzez przesyłanie sygnału wzbudzającego dany patologiczny stan psychiczny w mózgu, gdy ta osoba jest w domu. Aby to osiągnąć, agenci wywiadu mogą przesyłać dźwięki i mowę do mózgu ofiary. To wewnątrzmózgowe słyszenie jest wykorzystywane do doprowadzania ofiary do szaleństwa.

W tym czasie nikt inny nie jest w stanie usłyszeć głosów przesyłanych do mózgu ofiary. Transmisja danych dźwiękowych bezpośrednio do mózgu celu za pomocą mikrofalowej wiązki nośnej jest obecnie powszechną praktyką [s/c].18

Nie trzeba być specem w dziedzinie techniki rakietowej, aby wiedzieć, że satelitarne i pozahoryzontalne techniki zdalnego śledzenia są wymierzone nie tylko w „terrorystów”. Zdalne zadawanie tortur i prowadzenie przesłuchań, wspomnienia wywoływane pytaniami zadawanymi przez neurofon, analizatory fal mózgowych przekazujące „wymuszone rozmowy” i programy to swego rodzaju elektroniczne obozy koncentracyjne mieszczące się w naszych własnych domach i miejscach pracy. Są one gwałtem dokonywanym na psychice i rabunkiem własności intelektualnej bezpośrednio z naszych głów. Ciche, niewidoczne, niemożliwe do udowodnienia skutki użycia takich broni są wręcz zadziwiające. Kiedy w roku 1988 w czasie wyborów prezydenckich Michael Dukakis miał nieszczęście działać przeciwko byłemu dyrektorowi cia George’owi H.W. Bushowi, jego żona Kitty została doprowadzona na skraj samobójstwa. Jak w tym wypadku udowodnić, że stało się to za sprawą ataku EM? Myśli i emocje milionów celów są gromadzone i archiwizowane w komputerach gotowe do wykorzystania w tysiącach niecnych celów. Stojący najniżej w hierarchii nieustannie monitorują i nękają każdego, kogo ich przełożeni im wskażą.

Czy czwarta poprawka do konstytucji USA obejmuje nieuzasadnione przeszukania i zajęcia umysłów? Próby ograniczenia nielegalnego wykorzystywania „nieśmiercionośnych” broni jak do tej pory okazały się bezskuteczne.

Senator John Glenn, który dobrze się orientuje w tej technologii, w roku 1997 przedstawił projekt ustawy o ochronie ludzi poddawanych badaniom (Human Research Subjects Protection Act of 1997),19 ale nie udało mu się jej przeforsować.

28 stycznia 1999 roku Parlament Europejski przyjął Uchwalę A4-0005/1999. Projekt uchwały dotyczył broni emr i do punktu 27. końcowej rezolucji włączono „globalny zakaz opracowywania i rozmieszczania broni, które mogłyby umożliwiać jakiekolwiek formy manipulacji ludźmi”.20

A w roku 2001 w’ kongresie usa przedłożono ustawę o ochronie przestrzeni Stanów Zjednoczonych (US Space Preservation Act of 2001) zakazującą używania broni wykorzystujących ukierunkowaną energię. Mimo wielokrotnych zmian redakcyjnych nie udało się jej uchwalić.21

W roku 2002 Instytut ds. Badań nad Rozbrojeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Institute for Disarmament Research) oficjalnie wprowadził nową kategorię broni masowego rażenia: Psychotroniczna Kontrola Umysłu i inne Bronie Oparte na Rezonansie Elektromagnetycznym (Psychotronic Mind Control and other Electromagnetic Resonance Weapons).22

Według mojej wiedzy jedynymi spisanymi przepisami prawa, które zabraniają stosowania broni em przeciwko obywatelom, są Michigan Public Acts 256 i 257 (Prawa publiczne stanu Michigan 256 i 257), podpisane przez urodzoną w Kanadzie gubernator Jennifer Granholm 28 grudnia 2003 roku23 Zgodnie z ustawą 257 kara za naruszenie jej przepisów wynosi do 15 lat więzienia, ale czy w stanie Michigan oskarżono kogokolwiek w oparciu o to prawo?

Wojna poznawcza

Kiedy w roku 1975 senator Church odnosił się do „tej agencji i wszystkich agencji, które posiadły tę technologię”, myślał nie tylko o NSA, CIA i FBI, ale również o DIA (Defense Intelligence Agency – Agencja Kontrwywiadu). „Asymetryczna” „rewolucja w sprawach wojskowych” zawsze obejmowała wojnę poznawczą, która wykorzystuje „strategiczne symulacje osobowości” (wielokrotne osobowości) stworzone przez mk-ultra na potrzeby różnych tajnych misji. Technika kognitywna, nanotechnologia, biotechnologia i technika informatyczna zawsze znajdowały się w centrum zainteresowania. Pracownicy wywiadu są poddawani traumatycznym elektrowstrząsom w celu wymazania ich wspomnień, zabójcom z sil specjalnych marynarki wojennej USA czyści się mózg, żołnierzom wstrzykuje się biotyczne interfejsy, aby działające z prędkością 20 miliardów bitów na sekundę superkomputery NSA mogły za pomocą systemu zdalnego monitorowania śledzić, widzieć i słyszeć wszystko, co oni przeżywają.24

Teraz granica między światem cywilnym i wojskowym została zatarta i wszyscy żyjemy na polu walki. Świat przestępczy i prywatne firmy ochroniarskie będące na usługach wywiadu odwalają brudną robotę, która pozwala unikać nadzoru Kongresu.25 Zadania takich zabójców to między innymi wywoływanie wspomnianych wcześniej „samobójstw” znanych w branży wywiadu jako „samoinicjowane egzekucje NSA” będące końcową fazą zdalnie realizowanej „inżynierii psychologicznej”. Zabójcy zarządzają także obrazowaniem mózgu i snami na odległość poprzez skalarny składnik słabego pola magnetycznego.26

Emerytowany inżynier nuklearny podpułkownik Thomas E. Bearden powiedział w roku 1991 w wywiadzie, że skalarne zjawiska elektromagnetyczne pozwalają konstruować formy myślowe, które można wprowadzić bezpośrednio do umysłu i pamięci długotrwałej poprzez to, co nazywa się „ukrytym kanałem do wprowadzania danych wejściowych”,27

To jest nowy rodzaj wojny, wojna poznawcza, forma kontroli umysłu, która wykorzystuje pola akustyczne, optyczne i elektromagnetyczne lub ich kombinacje, aby zakłócać procesy biologiczne.28 Niewymuszone mchy mięśni można ograniczać, emocje i działania kontrolować, sen wywoływać lub udaremniać, pamięć krótkotrwałą i długotrwałą wymazywać – a wszystko za pomocą zdalnego sterowania. Umieszczony na pokładzie EC-130E Commando Solo S4 (Silent Sound Spread Spectrum – Spektrum Rozprzestrzeniania Bezgłośnych Dźwięków) przechwytuje fale mózgowe, po czym zapisane klastry sygnatur emocji lub polecenia głosowe przesyła na pasmach AM, fm, hf i tv lub na pasmach wojskowych za pomocą wojskowego systemu łączności Omega.

Zestawy przygotowawcze zakodowane i nadawane za pośrednictwem wiązek mikrofalowych mogą wywołać atak serca, udar mózgu, paraliż etc. Ludzkie cele są bombardowane chorobami, takimi jak grypa. Budynki, w których spotykają się grupy opozycyjne, są przekształcane w czasowe „hot spoty”. Uprowadzenia dokonywane przez obce istoty są zakamuflowanymi uprowadzeniami przez rząd z wykorzystaniem paraliżujących wiązek, po których następuje wyczyszczenie pamięci krótkotrwałej i wszczepienie fałszywych wspomnień. Podsłuchiwanie polega teraz na kierowaniu wiązek lasera na okna, aby rejestrować modulacje dźwięków wewnątrz. Przekazy podprogowe umieszczane w telewizji i w filmach nie tylko nie zostały usunięte, ale nawet udoskonalone: ledwie widoczne obrazy są wtapiane tuż poniżej granicy normalnego widzenia w celu wytworzenia „filmu w filmie” razem z cyfrowymi kolorowymi kodami zapisanymi w systemie szesnastkowym, takimi jak te w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia (Close Encounters ofthe Third Kind) z roku 1977.

Nie należy też zapominać o komunikatach podprogowych na koncertach i w nagraniach MF3.

Opinia publiczna zapomina, że firmy telekomunikacyjne są wykonawcami zadań zlecanych przez wojsko mającymi niemal absolutną władzę nad społeczeństwem. Niewielu wie, że w roku 1995 – rok przed uchwaleniem rażącej Ustawy Telekomunikacyjnej (Telecommunications Act of 1996) – amerykańskie departamenty obrony i sprawiedliwości połączyły poprzez Narodowy Instytut Sprawiedliwości (National Institute of Justice) armię USA, wykonawców zleceń z zakresu obronności, subsydiowaną przez wojsko naukę oraz organy egzekwowania prawa wokół wspólnej polityki podwójnego wykorzystania niezabójczych broni, takich jak adsz9, urządzenia akustyczne dalekiego zasięgu (lrad) i omówione tutaj techniki zdalnej kontroli umysłu za pomocą fal EM, ponadto zamieniły pochodzący z czasów zimnej wojny termin „wróg zewnętrzny” na „(zagraniczny lub krajowy) przeciwnik”, a obecnie na „terrorysta”, który w normalnym języku angielskim oznacza dowolny podmiot, którego działalność nie podoba się wojsku lub organom egzekwowania prawa.30

Operacja Weed & Seed (Chwast i Nasiono)

Skoro jesteśmy przy społeczeństwie, mówi się, że Operacja Weed & Seed jest inicjatywą Departamentu Sprawiedliwości w zakresie rozwoju społecznego, której intencją jest zwalczanie brutalnych przestępstw, handlu narkotykami i gangów. Czy jest tak naprawdę, czy może kryje się za tym inny cel?

W swojej książce z roku 1997 zatytułowanej Mind Control, World Control (Mind Control – World Control: Encyklopedia kontroli umysłu) zmarły badacz Jim Keith opisuje okres, w którym przez trzy lata mieszkał w położonym w okolicy San Francisco Tenderioin, gdzie szczyt budynku federalnego był w rzeczywistości tarczą chroniącą zespół urządzeń łącznościowych przed radarami, mikrofalami i falami radiowymi. Z tego dachu można było zobaczyć wszystko w Tenderioin, co również oznaczało, że fale radiowe mogły przemieszczać się z tamtego miejsca w każdym kierunku. Biorąc pod uwagę, że emitowane fale elf i ulf (na jakich nadawane są również audycje telewizyjne) nie przechodzą dobrze przez ziemię lub budynki, Keith zauważył, że jego myśli były zakłócane wczesnym rankiem i wieczorem przez niskotonowe brzęczenie lub buczenie pochodzące z wnętrza głowy. Słyszał, jak na zewnątrz sąsiedzi krzyczą i grożą, i powoli zdał sobie sprawę, że Tenderioin jest obiektem podwójnie ślepego eksperymentu monitorowanego przez policję. Kto potraktowałby poważnie skargi biednych, psychicznie niestabilnych lub uzależnionych ludzi?31

Tim Rifat doniósł w roku 1999, że w angielskim hrabstwie Sussex policja ma wyłączne prawo do korzystania z mikrofal o częstotliwości 450 MHz, które są emitowane z wysokiej na 200 stóp (61 m) anteny. Tej samej częstotliwości o mocy 0,75 mW/cm2 używał Ross Adey do modyfikacji zachowań.

To jest taka sama częstotliwość, jak w słuchawkach telefonów komórkowych. Impuls sygnału elf wyemitowany na tej częstotliwości do anten w mieście będzie rezonować z polami otaczającymi linie energetyczne, skąd trafi do mieszkań, gdzie zostanie wyemitowany przez obwody doprowadzające prąd,32

Setki masztów mikrofalowych i anten pną się w górę, aby sieć NetRad mogła obsłużyć pięciogigabajtowe iPhone’y.33 Ze szczytu każdej wieży wysyłane jest penetrujące tkanki promieniowanie mikrofalowe bombardujące każdego, kto przebywa w jego zasięgu. Z kolei u dołu montowane są monitory wideo i miniaturowe czujniki (magnetyczne, sejsmiczne, podczerwieni, radarowe i elektromagnetyczne), podobno do badania pogody i atmosfery, wykrywania czynników biologicznych, pomiaru promieniowania etc.

Sieć NetRad została zaprojektowana przez kompleks militarno-przemysłowy: UMass Microwave Remote Sensing Laboratory, AT&T, Radian/Onex Corporation i inne macki tej ośmiornicy utworzonej przez podwykonawców wojska chronionej przez Harvardzki Ośrodek Analizy Ryzyka i inne forpoczty przemysłu finansowane przez 100 największych i najpotężniejszych korporacji na świecie będących z pewnością aktywnymi sponsorami ustawy Telecommunications Act of igg6.

Pod płaszczykiem wygody konsumentów technika podwójnego zastosowania dociera wszędzie. Podwójne zastosowanie – podwójne zagrożenie.

Wnioski

Wiele danych historycznych przytoczonych w tym artykule pochodzi z zeznań przedstawicieli CIA złożonych 21 września 1977 roku przed Podkomisją ds. Zdrowia i Badań Naukowych oraz z materiałów odtajnionych w oparciu o Ustawę o Swobodzie Dostępu do Informacji (Freedom of Information Act; w skrócie foia). Więcej informacji jest dostępnych w Internecie dzięki badaczom i nękanym ludziom, którzy doświadczyli na sobie tortur ze strony urządzeń wykorzystujących ukierunkowaną energię – często są to bardzo inteligentne osoby żyjące samotnie bez dobrych relacji z rodziną, których krewni nierzadko są związani z wywiadem lub służbami bezpieczeństwa.

Chociaż nie wszystkie raporty są wiarygodne, z mojego doświadczenia wynika, że większość z nich zasługuje na uwagę… jeśli wie się co nieco o tym, jak działa ta technika.

Jesteśmy królikami doświadczalnymi nieświadomie uczestniczącymi w eksperymencie „wyuczonej bezradności” dra Martina Seligmana. Nasz strach i depresja, bierność, izolacja, słabe zdrowie, brak ruchu, stres, a nawet szaleństwo i samobójstwo są rejestrowane i monitorowane. Jeśli tylko ktoś spróbuje zgłosić policji, że jest elektronicznie nadzorowany i molestowany, z miejsca zostanie zdyskredytowany.

Dzięki Diagnostycznemu i statystycznemu przewodnikowi po chorobach umysłowych (Diagnostic and Statistical Manuał of Mental Disorders) stworzonemu przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatrie Association), częściowo jako przykrywka dla stosowania egzotycznych nowoczesnych technologii, wystarczy zgłosić się na oddział psychiatryczny, aby zostać zdiagnozowanym jako paranoidalny schizofrenik i ulec stygmatyzacji. Te bronie czekają na tych Amerykanów, którzy wciąż wierzą w przestrzeganie zapisów coraz mniej realnej Karty Praw Podstawowych.

W naszych miastach już nie słychać ani nie czuć ziemskiego rezonansu Schumanna, w rytmie którego pulsuje całe życie. Jesteśmy uwięzieni w elektromagnetycznej mgle, gotowani jak żaby na wolnym ogniu we wrzącej elektromagnetycznej zupie. Nasze cykle biologiczne są wyłączone, a przewlekły stres i choroby nasilają się, podczas gdy przemysł chorobowy obrasta bogactwem przewyższającym jego najśmielsze oczekiwania.

Jak to ujął dr Becker, ostateczną bronią jest manipulacja naszym elektromagnetycznym środowiskiem, ponieważ jest to działanie subtelne i niedostrzegalne i uderza w samą istotę życia w czasie, gdy telefonujemy, siedzimy przy komputerze, słuchamy muzyki, oglądamy telewizję lub przechodzimy przez skaner rentgenowski na lotnisku.

Nadszedł czas, aby stawić czoło klątwie techniki, która na nas ciąży, i przyjrzeć się diabelskiej umowie, jaką zawarliśmy z mocami, które szykują nam „podrasowaną”, odhumanizowaną przyszłość.

Była inżynier Marynarki Wojennej USA Eleanor White napisała:

Po raz pierwszy w historii jeden człowiek może kontrolować myśli i działania innego człowieka z oddalonego miejsca przy pomocy niewykrywalnej hipnozy, używając wciąż tajnej elektronicznej techniki. Te urządzenia całkowicie unieważniły systemy wymiaru sprawiedliwości na świecie… Bronie niepozostawiające żadnych śladów czynią przestępczość łatwą i bezkarną. Utrata wolności myśli oznacza znacznie więcej niż utratę republiki. Oznacza utratę cywilizacji i całego człowieczeństwa. Koszt wylegiwania się w naszych kajdanach komfortu i wygody jest zbyt wysoki.

0    autorce:

Zamieszkała w Olympii, stolicy stanu Washington, w usa Elana Freeland jest wykładowczynią w szkole Waldorfa Steinera. Od dwóch dekad zajmuje się pisaniem książek na różne tematy w imieniu innych osób. Redaguje historie ludzi, którzy przeżyli eksperymenty związane z programem mk-ultra i rytualną przemocą, jest autorką serii Sub Rosa America, zbeletryzowanej historii Stanów Zjednoczonych zaczynającej się od zamachu na prezydenta Johna F. Kennedyego, oraz książki Chemtroils, HAARP, ond the Fuli Spectrum Dominance of Planet Eorth (Smugi chemiczne, HAARP i pełne spektrum dominocji nad planetę Ziemia). Skontaktować się z nią można pisząc na adres poczty elektronicznej stargirth@gmail.com.

Przełożył Jerzy Florczykowski

Źródło: Nexus, wrzesień 2015

Przypisy:

1.    Webinarium (od angielskich słów „web” („sieć”) i „seminar” („seminarium”)) to rodzaj internetowego seminarium realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe

1    marketingowe, zaś Carnicom Institute to niedochodowa organizacja prowadząca badania dla dobra ludzkości. – Przyp. tłum.

2.    http://tinyurl.com/mjl3whu.

3.    Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne rozprzestrzeniające się w atmosferze z wież nadawczych, urządzeń radarowych i mikrofalowych, pól elektromagnetycznych otaczających urządzenia elektryczne i linie przesyłowe, które uważa się za mające niekorzystny wpływ na ludzi i środowisko naturalne, również nazywane elektromagnetycznym smogiem. – Przyp. tłum.

4.    Specific Absorption Ratę (sar) – miara szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez ciało człowieka narażone na działanie fal radiowych i pól elektromagnetycznych. – Przyp. tłum.

5.    Rezonans Schumanna to rezonansowa częstotliwość ziemskiej atmosfery pomiędzy jej powierzchnią a najgęstszą partią jo-nosfery.

6.    Dr Robert O. Becker, Gary Selden, The Body Electric: Electro-magnetism and the Foundation of Life (Ciało elektryczne – elektromagnetyzm a podstawa życia), William Morrow, 1985, s. 284.

7.    Op. cit., s, 277.

8.    Op. cit, s. 278.

9.    Keith Harmon Snów’, „Netrad in the Neighborhood” („Net-rad w sąsiedztwie’’), Montague Reporter, 28 lutego 2004, http:// tinyurl.com/nmp47af.

10.    Wyrażenie „gorący na haczyku” określa zdalnie aktywowany mikrofon umieszczony w słuchawce telefonu, co umożliwia skuteczny podsłuch w każdym domu, jaki wybiorą sobie agenci rządowi. – Przyp. tłum,

11.    Rząd Stanów Zjednoczonych, 2ht Century U.S. Miliiary Docu-ments: Air Force Intettigence (Wojskowe dokumenty USA z xxi wieku – siły powietrzne, wywiad), Progressive Management, 2013.

12.    Lrad wykorzystano niedawno przeciwko protestującym w Ferguson w stanie Missouri. Patrz: Lily Hay Newman, „This Is the
Sound Cannon Used Against Protesters in Ferguson” („To jest armata dźwiękowa, której użyto przeciwko protestującym w Ferguson”), Futurę Tense, 14 sierpnia 2014, http://tinyurl.com/ka3g73f.

13.    Becker, op. cit., s, 319.

14.    „BAA 01-42, Addendum 1, Special Focus Area: Brain Machinę Interfaces”, http://tinyurl.com/o25wxzp.

15.    Mark Thompson, „The Army’s Totally Serious Mind-Control Project” („Bardzo poważne przedsięwzięcie armii dotyczące kontroli umysłu”), Time, 14 września 2008, http://tinyurl.com/mkxhjuu.

16.    Becker, op. cit., s. 320.

17.    http:/ /tinyurl.com/olhx8r9.

18.    Tim Rifat, „Microwave Mind Control” („Kontrola umysłu za pomocą mikrofal”), http: //www.whale.to /b/rifat,htrnl.

19.    http://tinyurl.com/pjj51xh.

20.    Parlament Europejski, „Resolution on the environment, security and foreign policy” („Uchwala w sprawie środowiska, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej”), 28 stycznia 1999, http:// tinyurl.com/kcll7be.

21.    http://tinyurl.com/6srz67q.

22.    http://tinyurl.com/o7uxuye.

23.    http://tinyurl,com/kychtxr.

24.    Patrz dr med. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, „Microchip Implants, Mind Control, and Cybernetics” („Mikrochipowe implanty, kontrolowanie umysłu i cybernetyka”), http://tinyurl.com/ ywj3q, opublikowane po raz pierwszy w Spekula w trzecim kwartale 1999 roku. Patrz również: Tom Burghardt, „Defense Intelligence Agency Seeking «Mind Control* Weapons” („Kontrwywiad wojskowy poszukuje broni do kontroli umysłów”), 24 sierpnia 2008, http://tinyurl.com/mhhpwn2.

25.    „Brainwash killers «still in use»” („Zabójcy z wypranymi mózgami «nadal w użyciu*”), HeraldScotland.com, 26 maja 1995, http://tinyurl.com/nąakhdt.

26.    Eldon Byrd, były naukowiec z Naval Surface Weapons, Office of Non-Lethal Weapons, opublikował dokumenty o telemetrii fal mózgowych (ich bezprzewodowym pomiarze na odległość) i psychoaktywności magnetycznych elf i pól skalarnych. Patrz: Arlene Tyner, „High Tech Crimes and Electromagnetic Madness” („Zbrodnie z użyciem nowoczesnej techniki i elektromagnetyczne szaleństwo”), październik 2001, http://tinyurl.com/lqyoznp.

27.    Terry Patten, Michael Hutchison, „Interview with Lt. Col. Thomas E. Bearden (Ret.)” („Wywiad z emerytowanym podpułkownikiem Thomasem E. Beardenem”), Megabmin Report, 4 lutego 1991, http://tinyurl.com/k4ca9kv.

28.    Naukowy Zespól Doradczy Sił Powietrznych USA (US Air Force Scientiflc Advisory Board), New World Vistas, 1996, Ancillaiy Vo!ume (dział „kontrola procesów biologicznych”).

29.    Active Denial System (ads) – eksperymentalna mikrofalowa broń nieśmiercionośna, której testy armia Stanów Zjednoczonych ujawniła pod koniec roku 2001. Z założenia ads ma wywoływać uczucie parzenia, zmusić przeciwnika do wycofania się, ale nie wywołać żadnych stałych fizycznych obrażeń. – Przyp. tłum.

30.    Więcej na ten temat patrz: Ppłk Paul R. Capstick, armia USA. „Non-Lethal Weapons and Strategie Policy Implications for 21st Century Peace Operations” („Niezabójcze bronie i ich implikacje strategiczne w xxi-wiecznych operacjach pokojowych), 26 lutego 2001, http://tinyurl,com/n56hum3.

31.    Jim Keith, Mind Control, World Control, Adventures Unlimi-ted Press, USA, 1997. Polskie wydanie: Mind Control World Control: Encyklopedia kontroli umysłu, przekład Izabela Kawecka, Unlimited Adventure, Kraków, 2014.

32.    Tim Rifat, „Mind Control in the UK” („Kontrola umysłów w Wielkiej Brytanii”), The Truth Campaign, wiosna 1999, http;// www.whale.to/b/rifat4.html.

33.    Snów, op. cit.

34.    Patrz http://alturl.com/4pwqi. Eleanor WMte jest rzecznikiem osób będących obiektem zorganizowanych prześladowań i elektronicznego molestowania.

 

nwo.report

ZOSTAW ODPOWIEDŹ