„O obniżeniu poziomu oświaty medycznej w Polsce, świadczą liczne wpisy na internetowych forach, podpierające się hiszpańska grypą z 1918 roku. Ciągłe przypominanie, rzekomej epidemii grypy, wynikłej faktycznie z powodu masowego szczepienia, jest potwierdzeniem opinii dr Goebbelsa: kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą!

Od wielu lat wmaw­ia się społeczeńst­wu, że w 1918–19 roku była epi­demia grypy, która pochłonęła około 20 mil­ionów ist­nień ludz­kich. Obec­nie trolle szczepi­onkowe dochodzą już do 100 mil­ionów ofi­ar. Im dalej od 1918 roku, tym więcej trupów. Tym­cza­sem raporty z tam­ty­ch lat i biule­tyny medy­czne, są jed­noz­naczne. To wszys­tko były powikła­nia po bezmyśl­nie stosowany­ch szczepi­eni­ach w wojsku.

Biuro Gen­er­al­ne­go Lekarza USA Armii poda­je dokład­ne dane. Po szczepi­e­niu na ospę i tyfus w armii w 1917 roku, wys­tąpił gwał­towny wzrost zgonów na zapale­nie płuc i zapal­nie mózgu. W 1917 roku liczba zgonów wynosiła 15.54 na każde 1000 zaszczepi­ony­ch z powodu tyfusu. Taką rzeź przy­go­tował prze­mysł far­ma­ceu­ty­czny. Nikt kary nie poniósł. USA w cza­sie I Wojny Świa­towej zmo­bi­li­zowała ok. 5 mil­inów ludzi. Łat­wo obliczyć, ile tysię­cy młody­ch ludzi chorowało i zmarło.”

CZYTAJ WIĘCEJ: Hiszpańska grypa to mit! 20 milionów zgonów to ofiary szczepień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ