„Facebook opublikował raport dotyczący postępowań wobec polskich użytkowników Facebooka. Organy ścigania interesują się nimi znacznie częściej niż w latach poprzednich.

Dane opublikowane przez Facebooka są niepokojące. Polskie służby częściej występują z wnioskami o ujawnienie informacji dotyczących polskich użytkowników serwisu. Między styczniem a czerwcem bieżącego roku złożono aż 1032 wnioski. 979 dotyczyło spraw o charakterze kryminalnym, 53 to nagłe przypadki (np. groźby samobójstwa). Rok temu ogólna liczba ujawnionych kont wynosiła 444.

„Odpowiadamy na zasadne nakazy dotyczące spraw kryminalnych. Każdy nakaz jest dokładnie sprawdzany, by upewnić się że spełnia wszystkie wymogi prawne. Odrzucamy nakazy zbyt szerokie lub niejasne lub prosimy o ich uszczegółowienie.””

CZYTAJ WIĘCEJ: Ponad tysiąc polskich użytkowników Facebooka w kręgu zainteresowania organów ścigania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ