Brzeziński: Nowy Porządek Świata jest w niebezpieczeństwie z powodu „sprzeciwu szerokich mas ludności”.

Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA za Cartera, Zbigniew Brzeziński (1977-1981), ostrzegł elity światowe przed niebezpieczeństwem zagrażającym projektowi New World Order, z powodu globalnego ruchu sprzeciwu szerokich mas ludności przeciwko zewnętrznej kontroli. Sprzeciw ten bierze się z narastającej politycznej aktywności szerokich mas. Powiedział tak Brzeziński na Europejskim Forum Nowych Idei (European Forum For New Ideas- EFNI), które miało miejsce w Polsce w dniach 26-28 września 2012 roku. Brzeziński nazwał twierdzenie, że XXI wiek jest, rzekomo, „amerykańskim wiekiem”, niczym innym jak „rozpowszechnionym złudzeniem”. Wręcz przeciwnie, według jego opinii, amerykańska dominacja globalna nie jest już możliwa z powodu coraz szybszych zmian społecznych wywołanych środkami masowej komunikacji, takimi jak TV, radio i internet, które doprowadziły do „powszechnego przebudzenia szeroko rozprzestrzenionej świadomości politycznej”. W tym przemówieniu w Polsce, Brzeziński także wyraził następującą myśl: „Wzrost globalnej politycznej aktywności szerokich mas ludności już nie pozwala na zarządzanie nimi z pomocą zewnętrznie narzuconej kontroli tak jak to było w epoce kolonializmu i imperializmu”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zbigniew Brzeziński: New World Order jest zagrożony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ